NH-FF耐高温防火电缆
  • 产品详情

       NH-FF耐高温防火电缆
       1.用途适用于交流额定电压0.6/1KV及以下,高温环境中的信号检测及电力传输。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。
       型号 名称
       NHFF 铜芯防火绝缘保护层耐高温防火电缆
       NHFF22 铜芯防火绝缘保护钢带铠装耐高温防火电缆
       NHFF32 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温防火电缆
       NHFP1F 铜芯防火绝缘保护层耐高温镀锡铜丝编织屏蔽防火电缆
       NHFP1F22 铜芯防火绝缘保护层钢带铠装耐高温镀锡铜丝编织屏蔽防火电缆
       NHFP1F32 铜芯防火绝缘保护层细钢丝铠装耐高温镀锡铜丝编织屏蔽防火电缆 

XML 地图 | Sitemap 地图